Giới thiệu

Nhằm giúp các nhà tuyển dụng tìm kiếm được nhân tài một cách hiệu quả nhất, đồng thời hỗ trợ các ứng viên dễ dàng tìm kiếm công việc nhanh chóng. Nghệ An Works đang xây dựng và sẽ ra mắt trong năm 2018 này.

https://www.facebook.com/ngheanworks

One Reply to “Giới thiệu”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *