Quy chế hoạt động

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT NGHEANWORKS.COM

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. MỤC ĐÍCH

Quy chế này được lập ra để tạo nên khung ứng xử chung cho các hoạt động và vấn đề phát sinh trên sàn thương mại điện tử NGHEANWORKS.COM. 

Quy chế này cho biết cách website NGHEANWORKS.COM hoạt động, quản lý và giải quyết các tình huống diễn ra trên website. Dựa vào hệ thống nguyên tắc này, các bên tham gia trên website có thể hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình, cũng như tạo điều kiện tự chủ và chủ động trong quản lý hoặc xử lý các vấn đề phát sinh trên NGHEANWORKS.COM.

2. NGUYÊN TẮC CHUNG

Sàn giao dịch thương mại điện tử và Webiste Sàn Giao Dịch Việc Làm Đà Nẵng Online (sau đây gọi là “Website TMĐT NGHEANWORKS.COM” hay “NGHEANWORKS.COM”) do Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Vietcore thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên Website TMĐT NGHEANWORKS.COM là các đơn vị tổ chức, cá nhân (có nhưu cầu tuyển dụng, và tìm việc làm).

Thương nhân, tổ chức, cá nhân (tuyển dụng và tìm việc) tham gia giao dịch tại NGHEANWORKS.COM tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, không trái với qui định của pháp luật.

Thông tin về thương nhân, tổ chức, cá nhân (tuyển dụng và tìm việc)  tham gia là thành viên trên Website TMĐT NGHEANWORKS.COM phải minh bạch và chính xác. Thông tin được đăng tải trên Website TMĐT NGHEANWORKS.COM phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật.

Các nội dung trong bản Quy chế này tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên/Khách hàng khi tham gia vào Website TMĐT NGHEANWORKS.COM phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Website TMĐT NGHEANWORKS.COM.

II. QUY ĐỊNH CHUNG

Tên Miền Sàn Giao Dịch Nghệ An Works - NGHEANWORKS.COM do Công Ty TNHH Black Hole phát triển với tên miền Website TMĐT là: NGHEANWORKS.COM

Người đăng tin tuyển dụng: là thương nhân, tổ chức, cá nhân sử có nhu cầu sử dụng dịch vụ của NGHEANWORKS.COM để: đăng tin tuyển dụng, đăng tin giới thiệu công ty, tìm hồ sơ ứng viên

Người tìm việc: là cá nhân có nhu cầu tìm kiếm thông tin về việc làm, và tạo hồ sơ trực tuyến vào công việc phù hợp trên NGHEANWORKS.COM.

Thành viên VIP: thành viên có quyền đăng tin tại vị trí VIP trên website (tốn phí)

Thành viên thường: thành viên chỉ có thể đăng tin tại vị trí thường trên website (miễn phí)

III. QUY TRÌNH GIAO DỊCH

1. QUY TRÌNH DÀNH CHO NGƯỜI ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG

1.1    Đăng nhập/đăng ký

-    Chọn đối tượng sử dụng là “nhà tuyển dụng”, sẽ được điều hướng tới trang đăng ký dành cho nhà tuyển dụng tại link sau: https://vieclamdanang.edu.vn/nhatuyendung/dangky

 

-    Nhà tuyển dụng điền đầy đủ thông tin theo form đăng ký, tài khoản sẽ được xác thực thông qua mã xác nhận gửi đến email đăng ký.

 

1.2    Các chức năng chính cho nhà tuyển dụng

Các chức năng chính cho nhà tuyển dụng như sau:

 

-    Đăng tin tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng các vị trí cụ thể.

-    Các tin đã đăng: quản lý, xoá, sửa các tin tuyển dụng đã đăng trước đây.

-    Cập nhật thông tin công ty: quản lý, thay đổi cập nhật thông tin tài khoản (thông tin nhà tuyển dụng).

-    Hồ sơ đã nộp: xem các hồ sơ ứng viên đã ứng tuyển vào vị trí tuyển dụng.

-    Hồ sơ yêu thích: nơi lưu trữ các hồ sơ ứng viên mà nhà tuyển dụng cảm thấy thích hợp.

-    Nâng cấp VIP: yêu cầu nâng cấp VIP cho tài khoản (được phép đăng tin tại vị trí VIP của website)

-    Nạp tiền: nạp tiền vào tài khoản số dư trên website (bằng hình thức nạp card điện thoại)

-    Gửi phản hồi tới Admin: gửi phản hồi, thắc mắc, ý kiến đóng góp, v.v tới nhà quản trị website.

-    Đăng xuất: đăng xuất khỏi website

 

1.3    Đăng tin tuyển dụng

Để đưa thông tin tuyển dụng của minh lên website nhà tuyển dụng cần đăng nhập vào tài khoản và vào mục “đăng tin tuyển dụng”

Bước 1: điền thông tin tuyển dụng theo mẫu trên

Bước 2: sau khi điền đầy đủ thông tin theo mẫu tiến hành lưu, và tiếp tục đăng các tin tuyển dụng  khác.

Bước 3: tin đăng sau khi được kiểm duyệt nội dung xong sẽ được xuất hiện trên website VIECLAMDANANG.EDU.VN, khi đó người tìm việc có thể thấy và nộp hồ sơ vào công việc này

Bước 4: nhà tuyển dụng sẽ nhận được hồ sơ ứng tuyển thông qua email hoặc có thể xem trực tiếp trên hệ thống quản lý hồ sơ ứng viên trên website

 

1.4    tìm kiếm hồ sơ ứng viên

Nhà tuyển dụng có nhu cầu tìm kiếm hồ sơ ứng viên có thể vào mục “Hồ sơ ứng viên” trên thanh menu chính để tìm và lọc theo ngành nghề và khu vực.

2. QUY TRÌNH DÀNH CHO NGƯỜI TÌM VIỆC

2.1    Đăng nhập/đăng ký

-    Chọn đối tượng sử dụng là “người tìm việc”, sẽ được điều hướng tới trang đăng ký dành cho người tìm việc tại link sau: https://vieclamdanang.edu.vn/tao-ho-so-xin-viec-can-tho.html

 

-    Người tìm việc có thể đăng nhập bằng tài khoản google, facebook, hoặc đăng ký theo cách truyền thống thông qua email

 

2.2    Trang tạo hồ sơ (CV) cho người tìm việc

Sau khi đăng ký/đăng nhập thành công người tìm việc sẽ được điều hướng tới trang tạo hồ sơ (CV) tại link sau: https://vieclamdanang.edu.vn/ungvien/capnhathoso

Bước 1: điền đầy đủ thông tin vào form hồ sơ ứng viên

Bước 2: click vào nút “lưu” để hoàn tất việc đăng hồ sơ

Bước 3: hồ sơ sẽ được kiểm duyệt nội dung và được đăng trên website VIECLAMDANANG.EDU.VN

Bước 4: nhà tuyển dụng có thể tìm kiếm hồ sơ trên website

 

2.3    Nộp hồ sơ trực tuyến cho nhà tuyển dụng

Sau khi tạo xong hồ sơ (CV), ứng viên có thể tiến hành nộp hồ sơ cho nhà tuyển dụng trực tiếp trên website, thông qua nút “nộp hồ sơ ngay” được đặt bên dưới thông tin tuyển dụng của nhà tuyển dụng.

 

Bước 1: đăng nhập vào tài khoản ứng viên trên website

 

Bước 2: lựa chọn tin đăng tuyển phù hợp để nộp hồ sơ (mỗi tin đăng tuyển đều có mục “nộp hồ sơ ngay”)

 

Bước 3: click vào nút “gửi ngay” để tiến hành gửi hồ sơ đến nhà tuyển dụng như form bên dưới.

Bước 4: Hồ sơ sau khi được nộp sẽ được gửi trực tiếp về email của nhà tuyển dụng.

 

This is an ad

Phát hiện chặn quảng cáo!

Chúng tôi phát hiện bạn đang sử dụng chương trình chặn quảng cáo. Doanh thu chủ yếu của chúng tôi đến từ nguồn quảng cáo này, vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo để tiếp tục sử dụng trang web.

Cám ơn bạn đã hỗ trợ chúng tôi duy trì và phát triển trang web này.

Tôi Đã Tắt Chặn Quảng Cáo